1/10 NITRO RS4 3 ASSEMBLED WITH DODGE STRATUS CLEAR BODY (200MM)

HPI-513

Описание на сайте производителя (на англ. языке)

Стоимость: 13.680,00 руб.
Спец. цена 9.999,00 руб.